Vespa asiática: un perigo para as nosas abellas (3)

· | a bitácora · Galicia · Mel

Presentamos o último vídeo do documental de Ernesto Astiz sobre a Vespa velutina, no que fai un resumo dos resultados do seu experimento, expoñendo as conclusións relativas á súa ecoloxía e os potenciais métodos que se poden levar a cabo para a súa captura.

Sen dúbida, estes descubrimentos permitirán desenrolar no futuro novas técnicas que conduzan a erradicación deste letal invasor.

 


Leave a comment